ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಇವರಿಂದ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ: ಎಲ್ಲಾ
 • Sodium Formate 98

  ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 98

  ವಿವರಣೆ

  ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

  ಬಿಳಿ ಪುಡಿ

  ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ

  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು

  ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೊಸಲ್ಫೈಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ

  ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆ

  ಚರ್ಮದ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್

  ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕ

  ವಿತರಣಾ ರೂಪಗಳು

  ಚೀಲಗಳು 25 ಕೆಜಿ, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ 1000 ಕೆಜಿ

  ದೊಡ್ಡ ಚೀಲಗಳು 1000 ಕೆಜಿ ಆನ್ 1200 ಕೆಜಿ

  ಸಂಗ್ರಹಣೆ

  ಶೌಲ್ಬೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಟೋ ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ

 • Sodium Formate 92

  ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 92

  ವಿವರಣೆ

  ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

  ಬಿಳಿ ಪುಡಿ

  ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ

  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು

  ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೊಸಲ್ಫೈಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ

  ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆ

  ಚರ್ಮದ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್

  ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕ

  ವಿತರಣಾ ರೂಪಗಳು

  ಚೀಲಗಳು 25 ಕೆಜಿ, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ 1000 ಕೆಜಿ

  ದೊಡ್ಡ ಚೀಲಗಳು 1000 ಕೆಜಿ ಆನ್ 1200 ಕೆಜಿ

  ಸಂಗ್ರಹಣೆ

  ಶೌಲ್ಬೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಟೋ ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ

 • Sodium Sulphide Yellow Flakes

  ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಹಳದಿ ಪದರಗಳು

  ವಿವರಣೆ

  ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್

  ಹಳದಿ ಪದರಗಳು

  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು

  ತಾಮ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟೇಶನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ

  ಲೆದರ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್

  ನೀರಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

  ವಿತರಣಾ ರೂಪಗಳು

  25/1000 ಕೆಜಿ ಚೀಲ

  ಸಂಗ್ರಹಣೆ

  ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ

 • Sodium Sulphide Red Flakes

  ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಕೆಂಪು ಪದರಗಳು

  ವಿವರಣೆ

  ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್

  ರಿಫ್ಲೇಕ್ಸ್

  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು

  ತಾಮ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟೇಶನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ

  ಲೆದರ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್

  ನೀರಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

  ವಿತರಣಾ ರೂಪಗಳು

  25/1000 ಕೆಜಿ ಚೀಲ

  ಸಂಗ್ರಹಣೆ

  ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ

 • Sodium Metabisulfite

  ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಾಬಿಸಲ್ಫೈಟ್

  ವಿವರಣೆ

  ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಾಬೈಸಲ್ಫೈಟ್

  ಬಿಳಿ ಪುಡಿ

  ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ

  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು

  ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೊಸಲ್ಫೈಟ್

  ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ

  ಲೆದರ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ / ರಬ್ಬರ್

  ನೀರಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

  ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ

  ವಿತರಣಾ ರೂಪಗಳು

  ಚೀಲಗಳು 25 ಕೆಜಿ,

  ದೊಡ್ಡ ಚೀಲಗಳು 1000 ಕೆ.ಜಿ.

  ಸಂಗ್ರಹಣೆ

  ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ

 • Sodium Hydrosulphide

  ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೊಸಲ್ಫೈಡ್

  ವಿವರಣೆ

  ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೊಸಲ್ಫೈಡ್

  ಹಳದಿ ಪದರಗಳು

  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು

  ತಾಮ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟೇಶನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ

  ಲೆದರ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್

  ನೀರಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

  ವಿತರಣಾ ರೂಪಗಳು

  25/900 ಕೆಜಿ ಚೀಲ

  ಸಂಗ್ರಹಣೆ

  ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ

 • Sodium Formate Granular

  ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್

  ವಿವರಣೆ

  ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್

  ಬಿಳಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕಣಗಳು

  ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ

  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು

  ಡೀಸಿಂಗ್

  ವಿತರಣಾ ರೂಪಗಳು

  ಚೀಲಗಳು 25 ಕೆಜಿ, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ 1000 ಕೆಜಿ

  ದೊಡ್ಡ ಚೀಲಗಳು 1000 ಕೆಜಿ ಆನ್ 1200 ಕೆಜಿ

  ಸಂಗ್ರಹಣೆ

  ಶೌಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಟೋ ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ

 • Sodium Formate 95

  ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 95

  ವಿವರಣೆ

  ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

  ಬಿಳಿ ಪುಡಿ

  ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ

  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು

  ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೊಸಲ್ಫೈಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ

  ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆ

  ಚರ್ಮದ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್

  ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವ ಸ್ಥಿರೀಕಾರಕ

  ವಿತರಣಾ ರೂಪಗಳು

  ಚೀಲಗಳು 25 ಕೆಜಿ, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ 1000 ಕೆಜಿ

  ದೊಡ್ಡ ಚೀಲಗಳು 1000 ಕೆಜಿ ಆನ್ 1200 ಕೆಜಿ

  ಸಂಗ್ರಹಣೆ

  ಶೌಲ್ಬೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಟೋ ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ

 • Sodium Acetate

  ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್

  ವಿವರಣೆ

  ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್

  ಬಿಳಿ ಪುಡಿ

  ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ

  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು

  ಡೀಸಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮ

  ತೈಲ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ

  ಏಜೆಂಟ್

  ವಿತರಣಾ ರೂಪಗಳು

  ಚೀಲಗಳು 25 ಕೆಜಿ, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ 1000 ಕೆಜಿ

  ದೊಡ್ಡ ಚೀಲಗಳು 1000 ಕೆಜಿ ಆನ್ 1200 ಕೆಜಿ

  ಸಂಗ್ರಹಣೆ

  ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ

 • Potassium Formate Solid

  ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಘನ

  ವಿವರಣೆ

  ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

  ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಪದರಗಳು

  ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ

  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು

  ಡೀಸಿಂಗ್

  ತೈಲ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ

  ವಿತರಣಾ ರೂಪಗಳು

  ಚೀಲಗಳು 25 ಕೆಜಿ, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ 1000 ಕೆಜಿ

  ದೊಡ್ಡ ಚೀಲಗಳು 1000 ಕೆಜಿ ಆನ್ 1200 ಕೆಜಿ

  ಸಂಗ್ರಹಣೆ

  ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ

 • Calcium Formate Tech Grade

  ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೆಕ್ ಗ್ರೇಡ್

  ವಿವರಣೆ

  ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾರ್ಮೆಟ್

  ಬಿಳಿ ಪುಡಿ

  ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ

  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು

  ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ

  ತೈಲ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಅನಿಲದ ಕವರಿನ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕ

  ಚರ್ಮದ ಸಹಾಯಕ

  ಫೈಬರ್ಗಳು ಅನಾಕ್ಸಿಲಿಯರಿಗಳು

  ವಿತರಣಾ ರೂಪಗಳು

  ಚೀಲಗಳು 25 ಕೆಜಿ, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ 1200 ಕೆಜಿ

  ದೊಡ್ಡ ಚೀಲಗಳು 1000 ಕೆಜಿ ಆನ್ 1200 ಕೆಜಿ

  ಸಂಗ್ರಹಣೆ

  ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ

 • Potassium Formate Liquid

  ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್

  ವಿವರಣೆ

  ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್

  ಲಿಕ್ವಿಡ್

  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು

  ಡೀಸಿಂಗ್

  ತೈಲ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ

  ವಿತರಣಾ ರೂಪಗಳು

  ಡ್ರಮ್

  ಸಂಗ್ರಹಣೆ

  ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ